Вартість послуг

ПРАЙС

ТЕХНОСПЕКТР-СЕРВІС

Ми працюємо по всій території України

Вимірювальна електротехнічна лабораторія

Технічні вимірювання та дослідження

Вимірювання значення опору ізоляції обмоток. Випробування ізоляції підвищеною прикладеною напругою частоти 50 Гц (Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори ) Визначення відсутності обривів оболонок жил кабелів та фазування кабельних ліній. Випробування підвищеною випрямленою напругою (Кабельні лінії). Вимірювання значення опору ізоляції. Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц (Вводи та прохідні ізолятори). Вимірювання значення опору ізоляції ( Повітряні лінії напругою до і понад 1 кВ із самоутримуючими ізольованими проводами. Кабельні лінії. Електродвигуни змінного струму. Машини постійного струму). Вимірювання значення опіру металевого зв’язку між заземлювачем та обладнанням. Вимірювання значення опору заземлювального пристрою. Перевірка спрацювання захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю (Заземлювальні пристрої). Вимірювання значення опору ізоляції. Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50Гц. Перевірка спрацювання пристроїв захисту, які реагують на надструми та виконують функцію захисного автоматичного вимикання живлення (Електроустановки, апарати, вторинні кола і електропроводки напругою до 1000 В). Виїзд спеціаліста, електровимірювання, технічний звіт (протоколи, акти), розрахунки допустимих струмових навантажень, акти прихованих робіт (електромереж), технічний паспорт заземлювального пристрою, пошук блукаючого струму, протокол контуру заземлення для РЕМ. Протоколи замірів опору ізоляції та опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях.

Вимірювання значення електричного опору ізоляції між гальванічно незв’язаними колами ППКП та оповіщувачів (колами живлення, контролю, управління, сигналізації тощо), між кожним з зазначених кіл та доступними для доторкання металевими неструмопровідними частинними (корпусом тощо) на відповідність вимогам нормативних документів та/або технічної документації виробника відповідно п. 5.9.1.7 ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності.

Специфікація послуги: вимір опору розтікання контуру заземлення, замір перехідного опору між заземлювачем та електричним обладнанням, заміри опору ізоляції електромереж, заміри опору петлі «фаза-нуль»

від 4 000 грн
(вимір 30 грн., 14 грн/м2)
Вимірювання освітлення робочих місць
Визначення освітленісті (Приміщення. Робоча зона. Монітори комп’ютерів)
Випробування електроінструменту
Вимірювання значення опору ізоляції ( Ручний електроінструмент до 1000 В). Дрелі, переноски, перфоратори, інші електроінструменти
150 грн/шт
Випробування високою напругою (субпідрядні роботи)
Діелектричні рукавички, діелектричні боти, діелектричні галоші, діелектричні килими, діелектричний інструмент, ізолювальні штанги
150 грн/шт
Огляд протигазів
150 грн/шт
Випробування протигазів (субпідрядні роботи)
Визначення підсмоктування повітря в повітряпроводах фільтрів-поглиначів. Перевірка герметичності засобів захисту органів дихання. Визначення опіру диханню засобів захисту органів дихання. Визначення жорсткісті лицевої частина засобів захисту органів дихання. (Засоби індивідуального захисту органів дихання (Цивільні фільтруючі протигази. Протигази промислові. Респіратори)). Послуги хіміко-радіометричної лабораторії: проведення лабораторних випробувань засобів радіаційного та хімічного захисту засобів індивідуального захисту органів дихання - фільтруючих протигазів ДП-6 (ДП-6м), ГП-4 (ГП-4у), ГП-5 (ГП-5м), ГП-7 (ГП-7в), ПМГ (ПМГ-2), ПМК (ПМК-2)
500 грн/шт
Перевірка захисних властивостей систем повітряпостачання, фільтри-поглиначі, засоби регенерації захисних споруд
Експертиза (оцінка) протипожежного стану об’єкта
Експертний висновок протипожежного стану об’єкту, супровід (заповнення та подання) декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
від 8 000 грн

Проектування

Розробка, виготовлення планів евакуації та знаків безпеки
від 8 000 грн
Проектування
Розробка проектів системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень, блискавкозахисту, електричних мереж
від 18 000 грн

Блискавкозахист та заземлення

Блискавкозахист

Монтаж. Обладнання. Виконавча документація (проект, паспорт). Протоколи вимірювань
Приватний будинок 10х10м, h=6м
Типове рішення
30 000 грн
Приватний будинок 20х20м, h=6м
Типове рішення
60 000 грн
Промисловий об'єкт 20х50м, h=12м
Плоска покрівля, бетон, цегла. Типове рішення
180 000 грн
Агропромисловий об'єкт 20х50м, h=12м
Металоконструкція. Типове рішення
180 000 грн

Контур заземлення

Монтаж. Обладнання. Виконавча документація (паспорт). Протоколи вимірювань. Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом
Повторний контур заземлення (повторний нуль)
Типове рішення
8 000 грн
Стандартний контур заземлення
Типове рішення
18 000 грн
Глибинне заземлення
Типове рішення
42 000 грн

Навчальний центр

Навчання з питань пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту

Слухачі отримають протокол навчання, посвідчення та методично-навчальні матеріали.
Навчання проводиться в групах у нашому Навчальному центрі, також можливі варіанти дистанційного навчання та онлайн навчання.
Навчання з питань пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою
1 800 грн
Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій
1 800 грн
Навчання з питань загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях
1 800 грн
Навчання з питань додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки
1 800 грн
Навчання з питань прискореної підготовки працівників до дій в особливий період
1 800 грн
Навчання з питань спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, до дій у надзвичайних ситуаціях
1 800 грн
Навчання керівників з питань цивільного захисту та техногенної безпеки
2 874 грн

Інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях

Інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях (за 1 особу) з підписом в журнал інструктажів викладача (особи, яка пройшла спеціальну підготовку)
1 800 грн

Розробка організаційно-розпорядчих документів щодо забезпечення техногенної безпеки та організації навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях

Організаційно-розпорядчі документи щодо забезпечення техногенної безпеки та організації навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях суб’єктів господарювання до 50 осіб
18 000 грн

Навчання з питань охорони праці (субпідрядні роботи)

Слухачі отримають протокол навчання, посвідчення та методично-навчальні матеріали
Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ГКД 34.20.507-2003)
2 400 грн
Газопостачання (ДБН В.2.5-20:2018)
2 400 грн
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)
2 400 грн
Навчання правилам безпечного виконання робіт згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.02-08
2 400 грн
Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07)
2 400 грн
Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів (НПАОП 0.00-1.06-77)
2 400 грн
Безпечна експлуатація ескалаторів (НПАОП 0.00-1.06-77)
2 400 грн
Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах (НПАОП 0.00-1.14-70)
2 400 грн
Правила охорони праці під час виконанні робіт на висоті, ІТП (НПАОП 0.00-1.15-07)
2 400 грн
Навчання правилам безпечного виконання робіт на висоті та/або верхолазних робіт згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07
2 400 грн
Правила атестації зварників (1 вид зварювальних робіт), НПАОП 0.00-1.16-96
2 400 грн
Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств (НПАОП 0.00-1.19-08)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт з охорони праці для нафтохімічних підприємств (НПАОП 0.00-1.19-08)
2 400 грн
Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (НПАОП 0.00-1.23-10)
2 400 грн
Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах (НПАОП 0.00-1.27-09)
2 400 грн
Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв (НПАОП 0.00-1.41-88)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт із вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв (НПАОП 0.00-1.41-88)
2 400 грн
Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин (НПАОП 0.00-1.45-69)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин (НПАОП 0.00-1.45-69)
2 400 грн
Правила влаштування і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок (НПАОП 0.00-1.51-88)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт й експлуатації фреонових холодильних установок (НПАОП 0.00-1.51-88)
2 400 грн
Правила ОП під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (НПАОП 0.00-1.61-12)
2 400 грн
Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)
2 400 грн
Безпечні методи виконання робіт на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)
2 400 грн
Правила безпеки при виробництві й споживанні продуктів розподілу повітря (НПАОП 0.00-1.65-88)
2 400 грн
Безпечні методи виконання робіт при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (НПАОП 0.00-1.65-88)
2 400 грн
Правила охорони праці під час холодного оброблення металів (НПАОП 0.00-1.68-13)
2 400 грн
Безпечні методи виконання робіт під час холодного оброблення металів (НПАОП 0.00-1.68-13)
2 400 грн
Навчання посадових осіб та інших працівників Правилам ОП під час експлуатації ТОЕ, теплових мереж і ТУ (НПАОП 0.00-1.69-13)
2 400 грн
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)
2 400 грн
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15)
2 400 грн
Безпечні методи виконання робіт під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15)
2 400 грн
Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)
2 400 грн
Безпечні методи виконання робіт в газовому господарстві (НПАОП 0.00-1.76-15)
2 400 грн
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18)
2 400 грн
Навчання правилам безпечного виконання робіт згідно вимог НПАОП 0.00-1.80-18
2 400 грн
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.81-18
2 400 грн
Правила будови і безпечної експлуатаціі навантажувачів, ІТП (НПАОП 0.00-1.83-18)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт під час експлуатації та/або обслуговування навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18)
2 400 грн
Навчання та перевірка знань з охорони праці посадових осіб та фахівців (НПАОП 0.00-4.12-05)
2 400 грн
Навчання робітників з питань охорони праці, наданню домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правилам поведінки у разі виникнення аварії (НПАОП 0.00-4.12-05)
2 400 грн
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)
2 400 грн
Безпечні методи ведення газонебезпечних робіт відповідно до інструкцій (НПАОП 0.00-5.11-85)
2 400 грн
Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопонебезпечних об'єктах (НПАОП 00.0-5.12-01)
2 400 грн
Безпечні методи ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах відповідно до інструкцій (НПАОП 00.0-5.12-01)
2 400 грн
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12)
2 400 грн
Вимоги до роботодавців щодо забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечному середовищі (НПАОП 0.00-7.12-13)
2 400 грн
Безпечні методи виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах згідно вимог (НПАОП 0.00-7.12-13)
2 400 грн
Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів (НПАОП 0.00-7.13-14)
2 400 грн
Вимоги безпеки і захисту здоров'я при використанні виробничого обладнання працівниками (НПАОП 0.00-7.14-17)
2 400 грн
Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями (НПАОП 0.00-7.15-18)
2 400 грн
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров`я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18)
2 400 грн
Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин (НПАОП 0.00-8.11-12)
2 400 грн
Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (НПАОП 02.0-1.04-05)
2 400 грн
Безпечні методи робіт у лісовому господарстві (НПАОП 02.0-1.04-05)
2 400 грн
Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України (НПАОП 11.1-1.01-08)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт у нафтогазодобувній промисловості України (НПАОП 11.1-1.01-08)
2 400 грн
Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів (НПАОП 15.8-1.27-02)
2 400 грн
Безпечні методи під час виконання робіт у виробництві хліба, хлібобулочних та макаронних виробів (НПАОП 15.8-1.27-02)
2 400 грн
Правила охорони праці для виноробного виробництва (НПАОП 15.9-1.27-12)
2 400 грн
Правила охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт з охорони праці в деревообробній промисловості згідно вимог (НПАОП 20.0-1.02-05)
2 400 грн
Правила безпеки для виробництв медичної промисловості (НПАОП 24.4-1.02-88)
2 400 грн
Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів (НПАОП 25.0-1.04-13)
2 400 грн
Безпечні методи виконання робіт при виробництві пластмасових виробів (НПАОП 25.0-1.04-13)
2 400 грн
Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів (НПАОП 26.6-1.02-00)
2 400 грн
Правила охорони праці при роботі з абразивним інструментом (НПАОП 28.0-1.30-12)
2 400 грн
Правила охорони праці під час фарбувальних робіт (НПАОП 28.0-1.32-13)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт під час фарбувальних робіт (НПАОП 28.0-1.32-13)
2 400 грн
Правила ОП під час ковальсько-пресових робіт (НПАОП 28.0-1.33-13)
2 400 грн
Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів (НПАОП 28.0-1.35-14)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів (НПАОП 28.0-1.35-14)
2 400 грн
Правила з техніки безпеки і промислової санітарії під час очищення деталей гідропіскоструминним і дробоструминним способом і травленням (НПАОП 28.5-1.05-60)
2 400 грн
Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13)
2 400 грн
Безпечне виконання робіт під час зварювання металів, згідно вимог (НПАОП 28.52-1.31-13)
2 400 грн
Загальні правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування (НПАОП 29.2-1.01-58)
2 400 грн
Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок (НПАОП 29.23-1.04-90)
2 400 грн
Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць (НПАОП 41.0-1.01-79)
2 400 грн
Безпечні методи виконання робіт при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць (НПАОП 41.0-1.01-79)
2 400 грн
Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель (НПАОП 45.21-1.04-79)
2 400 грн
Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів (НПАОП 45.25-1.01-92)
2 400 грн
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009), (НПАОП 45.2-7.02-12)
2 400 грн
Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17)
2 400 грн
Правила охорони праці для підприємств громадського харчування (НПАОП 55.0-1.02-96)
2 400 грн
Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів (НПАОП 60.3-1.01-10)
2 400 грн
Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), (НПАОП 63.2-1.06-02)
2 400 грн
Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами (НПАОП 63.23-1.03-08)
2 400 грн
Безпечні методи під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами (НПАОП 63.23-1.03-08)
2 400 грн
Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях (НПАОП 73.1-1.11-12)
2 400 грн
Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних АЗС (Наказ від 01.04.1998 №19) (09-11-19_0001)
2 400 грн
Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках (Наказ від 30.01.2018 № 77) (09-11-19_0005)
2 400 грн
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами (09-11-19_0006)
2 400 грн
Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж. Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду. Правила використання теплової енергії. (09-11-19_0007)
2 400 грн
Навчання з електробезпеки (09-11-19_0002)
2 400 грн
Навчання з електробезпеки для електротехнічних лабораторій п. 7.5, 7.6 ПБЕЕУ (09-11-19_0003)
2 400 грн
(Ціна) ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Компанія «Техноспектр-Сервіс» пропонує:

  • виконання технічних випробувань та досліджень у вимірювальній електротехнічній лабораторії;
  • монтаж та обладнання блискавкозахисту та контуру заземлення;
  • проходження навчання з питань пожежної безпеки, техногенної безпеки, цивільного захисту та охорони праці;
  • допомогу з проведенням експертизи (оцінки) протипожежного стану об’єкту та супровід декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання;
  • виготовлення плану евакуації, знаків пожежної безпеки, інструкцій та журналів.

Ціни протипожежних послуг актуальні з 09 липня 2021 року. Вартість послуг Ви додатково можете переглянути або завантажити у форматі pdf.

Компанія «Техноспектр-Сервіс» працює для Вас по всій території України. Надання протипожежних послуг у м. Києві: Голосіївський район: Голосіїв, Китаїв, Мишоловка, Саперна слобідка, Добрий Шлях, Корчувате, Деміївка, Теремки, Віта-Литовська, Феофанія, Пирогів, Нижня Теличка, Паньківщина, ВДНГ, Монтажник, промзона «По вулиці Васильківської», промзона «Пирогово», промзона «Корчувате», промрайон «Теличка»; Дарницький район: Нова Дарниця, Харківський масив, Східні Позняки, Західні Позняки, Північні Осокорки, Бортничі, промзона «Осокорки», промзона «Позняки», промзона «Бортничі», промрайон «Дарницький»; Деснянський район: Вигурівщина-Троєщина, Лісовий масив, селище Троєщина, Биківня, промрайон Дніпровський, промрайон Троєщина; Дніпровський район: Соцмісто, Стара Дарниця, Русанівка, Березняки, Лівобережний масив, Микільська слобідка, Воскресенка, Русанівські сади, Гідропарк, Труханів острів, Дарницький масив, Райдужний масив, Північно-Броварський масив, ДВРЗ, промрайон «Дніпровський», промрайон «Воскресенське»; Оболонський район: Оболонь, Вишгородський масив, Мінський масив, Пріорка, Пуща-Водиця, ДВС, Почайна, промрайон «Подільсько-Куренівський»; Печерський район: Печерськ, Липки, Звіринець, Теличка, Чорна гора, Саперне поле, Черепанова гора; Подільський район:Поділ, Куренівка, Пріорка, Мостицький масив, Виноградар, Вітряні гори, Село Шевченка, Біличе поле, Берковець; Святошинський район: Микільська Борщагівка, Південна Борщагівка, Братська Борщагівка, Михайлівська Борщагівка, Святошин, Академмістечко, Авіамістечко, Біличі, Новобіличі, Ґалаґани, промрайон «Микільська Борщагівка», промрайон «Відрадний», промрайон «Нивки»; Солом'янський район: Солом'янка, Батиєва гора, Залізничний масив, Чоколівка, Олександрівська слобідка, Турецьке містечко, Шулявка, Залізнична колонія, Пронівщина, Совки, Жуляни, Кадетський гай, Відрадний, Грушки, Караваєві дачі, Новокараваєві дачі, промрайон «Відрадний», промрайон «Біля станції Пост-Волинський»; Шевченківський район: Лук'янівка, Кудрявець, Татарка, Сирець, Волейків, Шулявка, Нивки, Солдатська слобідка, промзона «По вулиці Дегтярівській».

Ціна протипожежних послуг згідно переліку міст: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Херсон, Полтава, Чернігів, Черкаси, Хмельницький. Житомир, Чернівці, Суми, Рівне, Івано-Франківськ, Кам'янське, Кропивницький, Кременчук, Тернопіль, Луцьк, Біла Церква, Мелітополь, Ужгород. Нікополь, Бердянськ, Павлоград, Бровари, Кам'янець-Подільський, Конотоп, Мукачево, Умань, Олександрія. Дрогобич, Бердичів, Шостка, Ізмаїл, Новомосковськ, Ніжин, Ковель, Сміла, Червоноград, Калуш, Первомайськ. Коростень, Бориспіль, Коломия, Чорноморськ, Стрий, Новоград-Волинський, Лозова, Прилуки, Енергодар, Ірпінь, Нововолинськ, Горішні Плавні, Білгород-Дністровський. Ізюм, Охтирка, Марганець, Фастів, Нова Каховка, Лубни, Світловодськ, Жовті Води, Вараш, Шепетівка, Подільськ, Ромни. Вишневе, Миргород, Южноукраїнськ, Покров, Володимир-Волинський, Дубно, Васильків, Нетішин. Каховка, Славута, Боярка, Вознесенськ, Самбір, Старокостянтинів, Жмеринка, Буча, Борислав, Глухів, Обухів, Южне, Чугуїв, Костопіль, Токмак. Могилів-Подільський, Новояворівськ, Синельникове, Первомайський, Сарни, Вишгород, Чортків, Трускавець, Новий Розділ, Хуст, Першотравенськ, Тернівка, Куп'янськ, Балаклія, Хмільник, Золотоноша, Переяслав-Хмельницький. Малин, Гайсин, Виноградів, Коростишів, Лебедин, Славутич, Олешки, Здолбунів, Золочів, Канів, Берегове, Гадяч, Броди, Козятин, Вільногірськ. Кролевець, Знам'янка, Ладижин, Надвірна, Мерефа, Стебник, Кременець, Люботин, Сокаль, Полонне, Красноград, Долина, Тростянець, Яготин. Кілія, Генічеськ, Підгородне, Пологи, Красилів, Долинська, Волочиськ, Калинівка, П'ятихатки, Рені. Балта, Дніпрорудне, Вовчанськ, Скадовськ, Бережани, Бахмач, Роздільна, Корсунь-Шевченківський, Дергачі, Винники, Свалява, Звенигородка. Новоукраїнка, Шпола, Ізяслав, Березань, Богуслав, Ватутіне, Верхньодніпровськ. Білопілля, Городок, Городок, Дунаївці, Бар, Сквира. Українка, Овруч, Путивль, Острог, Рахів, Пирятин, Новий Буг, Богодухів, Вільнянськ. Бурштин, Болград, Тульчин, Арциз, Миколаїв, Карлівка. Оріхів, Гайворон, Радомишль, Зміїв, Сторожинець, Гола Пристань, Очаків, Ківерці, Збараж, Жашків, Жовква, Городище, Апостолове, Гуляйполе. Кагарлик, Носівка, Тальне, Теребовля, Василівка, Зеленодольськ, Березне, Новгород-Сіверський, Тетіїв, Яворів, Хорол, Рожище. Кам'янка-Дніпровська, Корюківка, Бершадь, Снігурівка, Берислав, Баштанка, Камінь-Каширський, Бучач, Гнівань, Біляївка, Городня, Узин. Нова Одеса, Приморськ, Баранівка, Кам'янка, Немирів, Мена, Миронівка, Лохвиця, Іллінці. Новомиргород, Бобровиця, Соснівка, Сновськ, Ямпіль, Ічня, Татарбунари, Борщів, Жидачів. Бобринець, Новодністровськ, Гребінка, Кам'янка-Бузька, Таврійськ, Христинівка, Болехів, Мала Виска, Радивилів, Тараща, Любомль, Олевськ. Верхівцеве, Теплодар, Деражня, Борзна, Дубляни, Снятин, Перещепине, Кобеляки, Радехів. Березівка, Зіньків, Ходорів, Погребище, Пустомити, Глобине, Дубровиця, Мостиська, Тисмениця, Решетилівка, Іршава, Хотин. Городенка, Заліщики, Горохів, Помічна, Тячів, Валки, Тлумач, Чоп, Сокиряни, Монастирище, Чигирин, Буринь, Рава-Руська, Барвінкове, Кодима. Косів, Ланівці, Андрушівка, Буськ, Липовець, Семенівка, Ананьїв, Заводське, Яремче, Вилкове, Заставна, Рогатин, Почаїв, Новоселиця, Південне. Ржищів, Корець, Турка, Середина-Буда, Ворожба, Шаргород, Перемишляни, Хоростків, Перечин, Копичинці, Зборів, Старий Самбір, Судова Вишня. Молочанськ, Великі Мости, Кіцмань, Сколе, Галич, Благовіщенське, Остер, Моршин, Монастириська, Чуднів, Шумськ, Рудки, Вашківці, Дружба. Добромиль, Хирів, Новий Калинів, Вижниця, Скалат, Бібрка, Комарно, Глиняни, Підгайці. Батурин, Белз, Устилуг, Герца, Берестечко, Угнів.

to top button