Вимірювальна електротехнічна лабораторія

 

вимірювальна лабораторія з метою виявлення несправного електрообладнання або такого, що не відповідає нормам і правилам улаштування електроустановок, проводяться профілактичні електровимірювання.

Це здійснюється для запобігання нещасних випадків та пожеж від несправної електропроводки.

 

 

 Вимірювальна електротехнічна лабораторія виконує роботи різного ступеня складності.

Компанія  атестована на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,

відповідає критеріям оцінювання вимірювальних можливостей згідно ДСТУ ISO10012:2005 та СОУ 74.9 – 02568294 – 001:2016.

 

Вимірювальна електротехнічна лабораторія виконує комплексне рішення таких задач,

як складання протоколів вимірювання опору ізоляції,

вимірювання петлі «фаза-нуль»,

вимірювання опору розтікання контуру заземлення,

перевірку схем блискавкозахисту,

розрахунки допустимого струмового навантаження,

складання акту прихованої проводки за підвісною стелею тощо.

ВИЇЗД СПЕЦІАЛІСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ «ПІД КЛЮЧ»

 

 

виїзд спеціаліста для проведення електровимірювальних робіт «під ключ»
 • Технічний звіт;

 • Протокол вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей, устаткування та перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами;

 • Протокол перевірки ізоляції проводів, кабелів та апаратури;

 • Протокол перевірки повного опору петлі фаза – нуль.

 

 

Вартість робіт «під ключ»

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАННЯ

 

 

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАННЯ
 • Замір опору розтікання контуру захисного заземлення та блискавкозахисту

 • Замір перехідного опору між заземлювачем та електричним обладнанням

 • Замір опору ізоляції електромереж та електрообладнання

 • Замір опору петлі "фаза-нуль"

 

ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

 

 

ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ
 • Дрелі

 • Переноски

 • Перфоратори

 • Інші електроінструменти

 

ВИПРОБУВАННЯ ВИСОКОЮ НАПРУГОЮ

(субпідрядні роботи)

 

 

ВИПРОБУВАННЯ ВИСОКОЮ НАПРУГОЮ
 • Діелектричні боти

 • Діелектричні галоші

 • Діелектричні рукавички

 • Діелектричні килими

 • Діелектричний інструмент

 • Ізолювальні штанги всіх видів

 

За результатами вимірювань, проведених електротехнічною лабораторією, оформлюються протоколи вимірювання опору ізоляції, визнаначення опору заземлюючих пристроїв,

перевірка ланцюга між заземлювачами та заземлюючими елементами та заземлюючими елементами та інші випробування електроустановок приміщень, які об'єднуються в технічний звіт.

Наявні порушення відображаються в акті огляду електроустановок зі складанням дефектної відомості.

 

За результатами технічних вимірювать та випробувань оформлюються:

 • Технічний звіт;
 • Протокол вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей, устаткування та перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами;
 • Протокол перевірки ізоляції проводів, кабелів та апаратури;
 • Протокол перевірки повного опору петлі фаза – нуль.

Відповідно до п. 1.20 глави 1 розділу IV НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж

та електроустановок від короткого замикання проводяться 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ (в тому числі і заземлення).

Вимірювальна електротехнічна лабораторія виконує

такі види електровимірювальних робіт:

 

 

електротехнічна лабораторія

електротехнічна лабораторія
 • Вимірювання значення опору ізоляції обмоток силових трансформаторів, автотрансформаторів та масляних реакторів;
 • Випробування ізоляції підвищеною прикладеною напругою частоти 50 Гц силових трансформаторів, автотрансформаторів та масляних реакторів;
 • Визначення відсутності обривів оболонок жил кабелів та фазування кабельних ліній;
 • Вимірювання значення опору ізоляції кабельних ліній;
 • Випробування підвищеною випрямленою напругою кабельних ліній;
 • Вимірювання значення опору ізоляції вводів та прохідних ізоляторів;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц вводів та прохідних ізоляторів;
 • Вимірювання значення опору ізоляції електродвигунів змінного струму;
 • Вимірювання значення опору металевого зв’язку між заземлювачем та обладнанням заземлювальних пристроїв;
 • Вимірювання значення опору заземлювальних пристроїв;
 • Перевірка спрацювання захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю заземлювальних пристроїв;
 • Вимірювання значення опору ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл і електропроводок напругою до 1000 В;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти до 50 Гц електроустановок, апаратів, вторинних кіл і електропроводок напругою до 1000 В;
 • Перевірка спрацювання пристроїв захисту, які реагують на надструми та виконують функцію захисного автоматичного вимикання живлення електроустановок, апаратів, вторинних кіл і електропроводок напругою до 1000 В;
 • Вимірювання значення опору ізоляції ручного електроінструменту до 1000 В.
 

Співробітники електротехнічної лабораторії проводять вимірювання та випробування,

а також експертизу протипожежного стану об’єктів у Києві, Київській області та по всій території України.

Початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим.

Неподання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Ми пропонуємо:

 

 

 


 

Експертиза

 

Проводимо оцінку протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення

 


 

Декларація

 

Допомагаємо оформити декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

 

 

Допомагаємо оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Також наші фахівці проводять експертизу (оцінку) протипожежного стану об’єктів.

 

Ми проводимо оцінку протипожежного стану об’єкта та підготуємо експертний висновок, а також заповнюємо та подаємо до органів ДСНС

Декларацію відповідності матеріально-технічної бази.

Якщо всі норми пожежної безпеки дотримані та пожежні ризики зводяться до мінімуму, то вважається, що пожежна безпека об'єкта забезпечена.

Для визначення відповідності об'єкту вимогам пожежної безпеки проводиться оцінка протипожежного стану (експертиза) протипожежного стану підприємства,

об’єкта чи приміщення.

 

До пожежної безпеки об'єктів пред'являються вимоги, які встановлені нормативно-правовими актами. Відповідно до Статті 57 Кодексу цивільного захисту України,

об’єкти нерухомості (будівлі, споруди, приміщення та їх частини) повинні мати відповідну документацію, а саме – Декларацію відповідності

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

 

Метою такої експертизи є оцінка відповідності об'єкта правилам і нормам протипожежного захисту та підвищення рівня безпеки громадян.

Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг

або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

 

 

 

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпек

 


Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпек

Відповідно до Статті 57 до Кодексу цивільного захисту України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі – оцінка протипожежного стану).

 

Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.

 

Декларація подається суб’єктом господарювання до державного адміністратора або центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (дозвільного органу).

 

Вартість проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом,

а в разі надсилання рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.

Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її дозвільному органу.

Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та повертає її суб’єкту

господарювання для доопрацювання.

Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші фахівці постійно підтримують рівень своєї кваліфікації, мають діючі групи допуску по спецроботам та електробезпеці.

Наша компанія пропонує послуги з проведення експертизи протипожежного стану об’єктів у Києві та Київській області.

 

Електротехнічна лабораторія у Києві займається випробуванням та перевіркою електроінструменту.

Також проводиться вимірювання в електроустановках та технічні електровимірювання обладнання.

Електровимірювальні роботи виконуються спеціалістами.

Ціни на вимірювання та випробування електровимірювальної лабораторії можуть варіюватися залежно від виду робіт та обсягу робіт.

Електротехнічна лабораторія може бути викликана  на ваше  підприємство або  залучена окремою вимірювальною лабораторією.

Вимірювальні лабораторії проводять різноманітні види робіт по випробовувані  ізоляції в електроустановках.

Для отримання більш детальної інформації про ціни на електровимірювальні роботи та інші питання, зверніться до спеціалістів електротехнічної лабораторії у Києві за номером телефону на сайті..

Для більш детальної інформації напишіть нам або зателефонуй


phone-handset