Групи горючості матеріалів та речовин

Оцінка пожежовибухонебезпеки речовин починається з їх класифікації по горючості.

Усі матеріали і речовини у пожежному відношенню можна характеризувати показником горючості.

Всі речовини в природі поділяються на класи горючості: негорючі, важкогорючі і горючі.

 

Негорючі

-це такі, які при наявності джерела запалення не спалахують,

не тліють і не обвуглюються.Негорючими є природні і штучні неорганічні матеріали:

гіпс, алебастр, метал, залізобетон, мармур тощо.

Важкогорючі

-це такі, які під дією вогню спалахують, тліють або обвуглюються тільки

за наявністю джерела запалення. Подальше їх горіння при припиненні дії джерела запалення

відбуватися самостійно не може, вони гаснуть. Важкогорючими є просочена деревина,

гіпсові матеріали, полімерні матеріали, фіброліт тощо.

Горючі

-це такі, які під дією вогню або високої температури спалахують, тліють або обвуглюються.

Матеріали цього класу продовжують горіти і після зникнення джерела запалювання.

Горючими є всі органічні матеріали. Групу горючості матеріалів визначають експериментальним шляхом

і використовують для аналізу пожежної небезпеки.


phone-handset