Групи горючості матеріалів та речовин

Оцінка пожежовибухонебезпеки речовин починається з їх класифікації по горючості.

Усі матеріали і речовини у пожежному відношенню можна характеризувати показником горючості.

Всі речовини в природі поділяються на класи горючості: негорючі, важкогорючі і горючі.

 

 

Негорючі.

Це такі, які при наявності джерела запалення не спалахують,

не тліють і не обвуглюються.Негорючими є природні і штучні неорганічні матеріали:

гіпс, алебастр, метал, залізобетон, мармур тощо.

Важкогорючі. Це такі, які під дією вогню спалахують, тліють або обвуглюються тільки

за наявністю джерела запалення. Подальше їх горіння при припиненні дії джерела запалення

відбуватися самостійно не може, вони гаснуть. Важкогорючими є просочена деревина,

гіпсові матеріали, полімерні матеріали, фіброліт тощо.

Горючі. Це такі, які під дією вогню або високої температури спалахують, тліють або обвуглюються.

Матеріали цього класу продовжують горіти і після зникнення джерела запалювання.

Горючими є всі органічні матеріали. Групу горючості матеріалів визначають експериментальним шляхом

і використовують для аналізу пожежної небезпеки.

phone-handset