Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

А (вибухопожежонебезпечна).

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не вище 28°С у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні

газо-, пароповітряні суміші, у разі займання яких розвиваєтьсярозрахунковий надлишковий тиск вибуху у приміщенні, який перевищує

5 кПа, і/або речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря і/або один з одним, у такій кількості,

що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

 

Б (вибухопожежонебезпечна).

Горючі пил і/або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху вище 28°С, горючі рідини, нагріті вище температури спалаху,

у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пило-, пароповітряні суміші, у разі займання яких розвивається розрахунковий

надлишковий тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 кПа.

В (пожежонебезпечна).

Горючі гази, легкозаймисті, горючі і/або важкогорючі рідини, а також речовини і/або матеріали, які здатні вибухати і горіти або тільки горіти

під час взаємодії з водою, киснем повітря і/або один з одним; тверді горючі і/або важкогорючі речовини і матеріали (включно з горючим пилом і/або волокнами),

за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються), не відносяться до категорій А або Б

і питома пожежна навантага для твердих і рідких легкозаймистих, горючих та важкогорючих речовин і/або матеріалів на окремих ділянках,

площею не менше 10 м² кожна перевищує 180 МДж·м-².

Г (помірно пожежонебезпечна).

Негорючі речовини і/або матеріали у гарячому, розпеченому і/або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла,

утворенням іскор і/або полум'я; горючі гази, рідини і/або тверді речовини, що спалюються або утилізуються як паливо.

 

Д (знижено пожежонебезпечна).

Речовини і/або матеріали, що зазначені вище для категорій приміщень А, Б і В (крім горючих газів, горючих пилу і/або волокон),

а також негорючі речовини і/або матеріали в холодному стані(за температури навколишнього середовища), за умов, що приміщення, в яких знаходяться

(зберігаються, переробляються, транспортуються) зазначені вище речовини і/або матеріали, не відносяться до категорій А, Б або В.

 

 
 

 

 


phone-handset