Вимоги пожежної безпеки до розміщення електричного обладнання з IP 44

Відповідно до НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»:

1.9. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту оболонок менше IP 44 повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2, або можуть бути оснащені автономними системами пожежогасіння.