Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки до адміністративно-офісних приміщень викладені

відповідно до розділу ІІ «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014.

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки.

Керівник підприємства повинен призначити відповідальних за пожежну безпеку приміщень,

а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

Відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) повинен бути встановлений протипожежний режим.

 

Для кожного приміщення об’єкта мають бути розроблені та затверджені керівником об’єкта інструкції про заходи пожежної безпеки.

На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення

із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб,

а для одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях.

 

У разі зміни планування або функціонального призначення будинків (приміщень), технології виробництва,

штатного розкладу персоналу плани евакуації та інструкції повинні бути відкориговані.плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

 

У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

Будинки, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки.

Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 6309:2007, (ISO 6309:1987, IDT).

Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості необхідно розпочинати на підставі поданої

декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки відповідно

до статті 57 Кодексу цивільного захисту України.

 

Посадові особи та працівники повинні пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку,

встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки.

 

 


адміністративно-офісні приміщення площею до 300 м2

 

 

 

 


phone-handset