Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою приймають відповідно

до ДСТУ Б В.1.1-36:2016

«Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

Визначення категорій зовнішніх установок потрібно здійснювати шляхом перевірки їхньої належності

до категорій від найбільш вибухопожежонебезпечної категорії А3 до найменш небезпечної категорії Д3.

Одними з критеріїв, за якими зовнішня установка відноситься до певної категорії, є горизонтальний

розмір зони (відстань від апарата (установки) до краю зони), що обмежує газо-,

пароповітряні суміші з концентрацією горючої речовини вище нижньої концентраційної межі поширення полум'я

(Снкмп), розрахунковий надлишковий тиск, що розвивається у разі займання газо-, паро- або пилоповітряних сумішей,

та інтенсивність теплового випромінювання від вогнища пожежі.


Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою


phone-handset