Класифікація пожеж

Класифікація пожеж залежно від матеріалу, що горить, викладена у ДСТУ EN 2:2014 «Класифікація пожеж», який відповідає європейському першоджерелу EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT. Даний стандарт не передбачає визначення конкретного класу пожежі, що супроводжується горінням електрообладнання під напругою.

Пожежі поділяються на класи:

  • клас А – пожежі супроводжуються горінням твердих матеріалів, зазвичай органічного походження, під час горіння яких зазвичай утворюються тліючі вуглини;
  • клас В – пожежі супроводжуються горінням рідин або твердих речовин, які переходять у рідкий стан;
  • клас С – пожежі супроводжуються горінням газів;
  • клас D – пожежі супроводжуються горінням металів;
  • клас F – пожежі супроводжуються горінням речовин, які використовують для приготування їжі (рослинні і тваринні олії та жири) і містяться в кухонних приладах.

Пожежна безпека об'єкта захисту – відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю.

Пожежна небезпека об'єкта захисту – стан об'єкта захисту, який характеризується можливістю виникнення і розвитку пожежі, а також впливу на людей і майно небезпечних факторів пожежі.