Основні небезпечні фактори пожежі

Впродовж останніх років в світі забезпечення пожежної безпеки  об’єктів визначається ризик-орієнтованим підходом як в рамках сертифікації якості,

так і в рамках страхування об’єкта.

В Україні водночас з державним контролем за виконанням вимог пожежної та техногенної безпеки актуальним має місце незалежна оцінка пожежного ризику.

 

Експертна оцінка протипожежного стану адміністративно-офісних приміщень

це визначення кваліфікованим експертом відповідності приміщень,

територій об'єкта вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки.

Основні небезпечні фактори пожежі:

  • токсичні продукти горіння та термічного розкладання;
  • полум'я та іскри;
  • підвищена температура навколишнього середовища;
  • пониження концентрації кисню;
  • дим;
  • паніка.

Токсичні продукти згоряння

та термічного розкладання становлять найбільшу небезпеку та загрозу для життя люди­ни,

особливо при пожежах у будівлях. Синтетичні матеріали являються основним джерелом токсичних продуктів згоряння.

 

Полум'я та іскри

надзвичайно небезпечні фактори пожежі (температура полум’я сягає 1200-14000С). Вони здатні викликати опіки та больові відчуття.

 

Підвищена температура навколишнього середовища

небезпека полягає в тому, що вдихання розігрітого повітря разом із продуктами згоряння

може призвести до ураження органів дихання та смерті. Для прикладу, 600С являється життєвонебезпечною температурою.

 

Дим

являє собою велику кількість найдрібніших твердих або рідинних частинок речовин, які не незгоріли.

Він спричиняє подразнення органів дихання та слизових оболонок, а також зменшує видимість у приміщенні

 

Пониження концентрації

кисню спричинене тим, що в процесі горіння відбуваються хімічні реакції окислення горючих речовин та матеріалів.

Коли вміст кисню зменшується до 14 % при нормі 21% втрачається координація рухів, запаморочення, з'являється слабкість.

 

Паніка

спричинена швидкими змінами психічного стану людини, депресивного характе­ру в умовах екстремальної ситуації (пожежі).

Дія факторів пожежі перевищує межу психофізіологічних можливостей людини, і людина піддається паніці.

При цьому вона втрачає здатність спокійно розмірковувати, її дії стають неконтрольованими. Паніка може призвести до масової загибелі людей.

 

 

Основні небезпечні фактори пожежі

 

 


phone-handset