У вимірювальній електротехнічній лабораторії після вимірювань та досліджень оформлюється протокол вимірів контуру заземлення.

В електротехнічній лабораторії проводиться вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей, устаткування та перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами.

Протоколи контуру заземлення техноспектр-сервіс