Стан утримання систем опалення, вентиляції і кондиціювання у адміністративно-офісних приміщеннях

Відповідно до глави IV «Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання»

Правил пожежної безпеки в Україні перед початком опалювального сезону теплові мережі,

які розташовані у приміщеннях, теплогенераторні й калориферні установки,

печі та інші опалювальні прилади мають бути перевірені й відремонтовані.

Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації.

Результати перевірок фіксуються у спеціальному журналі із зазначенням дати,

особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису.

При наявності газового опалення приміщення в якому воно встановлено,

за винятком опалювального повинно мати  висоту не менше 2,2 м, вікно з кватиркою

і постійно діючу припливно-витяжну вентиляцію з кратністю обміну повітря,

яка визначається розрахунком, але не менше трикратного повітрообміну в годину.

Відповідно до глави 6 «Опалення та внутрішнє теплопостачання»

ДБН В.2-5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування трубопроводи у місці перетину перекриття,

внутрішньої стіни або перегородки слід прокладати в гільзі з негорючого матеріалу.

Торці гільзи повинні бути не менше рівня чистової поверхні огорожі та виступати не більше ніж

на 30 мм від чистової поверхні огорожі.

У місцях перетину трубопроводом огороджувальних конструкцій з нормованим класом вогнестійкості

та протипожежних перешкод слід влаштовувати спеціальні проходки або муфти,

що забезпечують нормований клас вогнестійкості таких конструкцій відповідно до ДБН В.1.1-7- 2016.

Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів необхідно забезпечувати автономним

пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.

 


системb опалення, вентиляції і кондиціювання

 

 


phone-handset