Відповідно до глави IV «Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання» Правил пожежної безпеки в Україні перед початком опалювального сезону теплові мережі, які розташовані у приміщеннях, теплогенераторні й калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади мають бути перевірені й відремонтовані.

Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації.

Результати перевірок фіксуються у спеціальному журналі із зазначенням дати, особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису.

При наявності газового опалення приміщення в якому воно встановлено, за винятком опалювального повинно мати  висоту не менше 2,2 м, вікно з кватиркою і постійно діючу припливно-витяжну вентиляцію з кратністю обміну повітря, яка визначається розрахунком, але не менше трикратного повітрообміну в годину.

Відповідно до глави 6 «Опалення та внутрішнє теплопостачання» ДБН В.2-5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування трубопроводи у місці перетину перекриття, внутрішньої стіни або перегородки слід прокладати в гільзі з негорючого матеріалу.

Торці гільзи повинні бути не менше рівня чистової поверхні огорожі та виступати не більше ніж на 30 мм від чистової поверхні огорожі.

У місцях перетину трубопроводом огороджувальних конструкцій з нормованим класом вогнестійкості та протипожежних перешкод слід влаштовувати спеціальні проходки або муфти, що забезпечують нормований клас вогнестійкості таких конструкцій відповідно до ДБН В.1.1-7- 2016.

Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.

системb опалення, вентиляції і кондиціювання