Техногенна безпека. Основні терміни та визначення

Згідно з Правилами техногенної безпеки, затвердженими наказом МВС України від 05.10. 2018р. № 879,

визначаються загальні вимоги до організації техногенної безпеки на підприємствах, в установах,

організаціях та на небезпечних територіях і є обов’язковими для виконання керівниками,

посадовими особами і працівниками міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі – органи влади),

фізичними особами – підприємцями, власниками, керівниками (далі – суб’єкти господарювання)

та працівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Відповідно до Правил техногенної безпеки терміни вживаються в наступних значеннях.

Об’єкт

– це цілісний комплекс підприємства, що включає виробництва (цехи, відділення, виробничі дільниці),

окреме обладнання та будь-які будівлі, розташовані у межах адміністративної території підприємства.

Об’єкти, що належать одному суб’єкту господарювання,

але за територіальною ознакою мають різне місцезнаходження,

вважаються різними об’єктами.

Керівник об’єкта

– посадова особа, на яку функціональними обов’язками

або статутом покладено функції управління об’єктом.

Небезпечні об’єкти

– це об’єкти підвищеної небезпеки, визначені відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»,

та інші об’єкти, що можуть створити реальну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру

не нижче місцевого рівня, визначеного відповідно до Кодексу цивільного захисту України.

Відповідальні особи

– це посадові особи (працівники) органів влади та об’єктів,

на яких покладено відповідні функції з організації забезпечення техногенної безпеки;

Диспетчерська служба

– це передбачені штатним розписом у разі потреби (виробничої, службової, забезпечення безпеки об’єкта)

підрозділи або особи, які здійснюють на об’єкті цілодобове чергування;

Забезпечення техногенної безпеки

– це сукупність дій органів влади, суб’єктів господарювання, керівників (власників) та відповідальних осіб об’єктів,

спрямованих на запобігання аваріям,

аварійним та надзвичайним ситуаціям техногенного характеру на небезпечних об’єктах та небезпечних територіях.

 
 
 


phone-handset