Технічний звіт

За результатами вимірів, які проводяться у електротехнічній лабораторії, видається технічний звіт,

який складається з необхідної кількості протоколів по кожному виду вимірювань.

 

 

 

Технічний звіт випробувань та досліджень складається з таких розділів:

 

 

 

 

 

Склад технічного звіту
• Титульний аркуш, на якому вказані реквізити вимірювальної електротехнічної лабораторії, Замовник та адреса об’єкта, технічні випробування та дослідження, які проводилися, а також дата виконання електровимірювань.

 

• Пояснювальна записка.
• Протоколи замірів розтікання контуру заземлення, на основних заземлювачах і заземленнях магістралей.
• Протоколи вимірювання опору розтікання струму устаткування та перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами.
• Протоколи перевірки та замірів ізоляції кабелів, проводів та апаратури.
• Протоколи перевірки та замірів повного опору петлі фаза – нуль.
 

 

 

 

Виявлені порушення заносяться до акту огляду електроустановок зі складанням дефектної відомості.

Кожен протокол та акт візуального огляду і електровимірювання засвідчується підписом керівника робіт

і працівниками, які проводили вимірювання та випробування, а також печаткою.

 

 

 


Технічний звіт випробувань та досліджень

 

 

 

 


phone-handset