Умови виникнення горіння

Одним із основних принципів у системі протипожежного захисту є положення про те,

що будь-яке горіння не трапляється саме по собі, воно може виникнути лише за певних умов.

Основною умовою для виникнення горіння є наявність трьох чинників:

  • горючої речовини
  • окисника
  • джерела запалювання

Символічний пожежний трикутник дає уявлення

про два важливі чинники, які необхідні для запобігання і гасіння пожеж:

  1. Пожежа не розпочнеться, якщо буде відсутня одна із сторін трикутника;
  2. Пожежа згасне, якщо вилучити одну із сторін трикутника.
 


УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГОРІННЯ
 

 

Горючими вважаються речовини, матеріали, обладнання, будівельні конструкції тощо,

здатні загорятися від джерела вогню і самостійно горіти після його видалення.

Окислювачі

це речовини, що здатні активно окислювати інші речовини чи легко розкладатися

з виділенням речовин, що активно окислюються

(наприклад, кисень, повітря, бертолетова сіль, пероксид натрію, азотна кислота, хлор тощо).

Щоб почалося горіння, горюче середовище має бути нагріте до певної температури за допомогою

джерела запалювання і має перебувати у відповідному кількісному співвідношенні з окисником,

а джерело запалювання – мати необхідну енергію для початкового імпульсу (запалювання).

Так, сірником неможливо запалити дерев'яну колоду чи стіл, але аркуш паперу легко загориться.

 

Основні небезпечні фактори пожежі:

  • полум'я та іскри;
  • підвищена температура навколишнього середовища;
  • токсичні продукти горіння та термічного розкладання;
  • пониження концентрації кисню;
  • дим.
 

Джерело запалювання

–це джерело тепла, яке має відповідну температуру і запас теплової енергії, яких достатньо  для виникнення горіння.

Джерело запалювання повинне бути внесене в горюче середовище або знаходиться на відстані, близькому для її займання.

 

 


Умови виникнення горіння
 

 

Вершини «трикутника вогню» впливають на ступінь пожежної небезпеки об'єкта.

Наприклад, чим більше горючого середовища, джерел запалювання, умов розвитку вогню,

тим вище рівень пожежної небезпеки, тобто можливе виникнення і розвиток пожежі в будь-який час.

Отже, виключити можливість виникнення пожежі можна, розірвавши зв'язки трикутника,

що визначає пожежну небезпеку об'єкта або відсутності однієї з трьох умов.

Це використовується в усьому світі для попередження пожежі та боротьби з вогнем.

 


phone-handset