Вимірювання освітленості робочих місць

Огляд і перевірка мережі освітлення, а саме вимірювання освітленості робочих місць

повинні проводитись під час уводу мережі в експлуатацію, а також після зміни технологічного процесу або переобладнання.

 

Лабораторний контроль рівня освітленості  організовується не рідше одного разу на рік.

Санітарно-гігієнічні вимоги до освітлення

Основні приміщення:

(групові (житлові) осередки, медичні кабінети, приймально-карантинні відділення, зали для музичних та фізкультурних занять,

кабінети для роботи з комп`ютерами та технічними засобами  тощо) повинні мати природне освітлення.

 

Джерела штучного освітлення повинні забезпечувати достатнє та рівномірне освітлення всіх приміщень.

 

В умовах недостатності природного освітлення необхідно використовувати джерела штучного освітлення.

 

Як джерела освітлення використовуються лампи типу ЛБ (білого кольору), ТБС (тепло-білого світла).

 

Застосування ксенонових ламп не допускається.

 

Світильники з люмінесцентними лампами повинні забезпечувати розсіяне світло,  а з лампами розжарювання

- повністю відбите світло (наприклад з використанням плафонів, що перешкоджають засліпленню).

При використанні ламп розжарювання рівень освітленості має бути не менше 200 лк.

 

Недоцільним є одночасне використання в одному приміщенні люмінесцентних ламп і ламп розжарювання,

а також використання ламп ЛД (люмінесцентного денного світла).

 

Світильники на стелі розміщують рівномірно.

 

 

Vymiriuvannia-osvitlenosti-robochykh-mists-tekhnospektr-servis

 

 

 

НОРМАТИВИ (вимірювання освітлення) штучної освітленості основних приміщень  суб'єкта господарювання:

о р г а н і з а ц і ю  л а б о р а т о р н о г о  к о н т р о л ю  р і в н я  о с в і т л е н о с т і  у   п р и м і щ е н н я х  н е  р і д ш е  д в о х  р а з і в  н а   р і к

Найменування приміщень

Освітленість не менше (лк)

Горизонтальні поверхні, де замірюються рівні освітленості

Приймальня, роздягальня

200

На підлозі

Групові, ігрові, кімнати для використання комп’ютерної техніки, ігротека

300

На підлозі

Спальня

150

На підлозі

Зали для навчання

400

На підлозі

Зал басейну

150

На поверхні води

Туалетна кімната

75

На підлозі

Буфетна

200

0,8 м над підлогою

Медичний кабінет, кабінет лікаря

300

0,8 м над підлогою

Ізолятор

200

На підлозі


phone-handset