Забезпечення техногенної безпеки на небезпечних об’єктах

Забезпечення техногенної безпеки на небезпечних об’єктах у випадках,

визначених Кодексом цивільного захисту України, здійснюється шляхом:

 • оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об’єктах відповідної галузі;
 • інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об’єкта з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об’єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру;
 • інформування органів управління та сил цивільного захисту про аварійні та небезпечні ситуації, розвиток яких призвів або міг призвести до аварії і завдати шкоди життю та здоров’ю населення і навколишньому середовищу;
 • розміщення інформації про заходи безпеки та поведінку населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах та в засобах масової інформації;
 • організації заходів із захисту своїх працівників від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного характеру;
 • утворення об’єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, створення необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази, забезпечення готовності таких формувань до дій за призначенням;
 • здійснення навчання працівників правилам техногенної безпеки;
 • підтримання готовності створених диспетчерських служб;
 • розроблення аварійних планів об’єктів, де здійснюється практична діяльність, пов’язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями;
 • розроблення планів локалізації та ліквідації аварій;
 • декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 • створення, експлуатації і технічного обслуговування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;
 • створення та утримання в робочому стані засобів зв’язку, аварійно-рятувальної техніки та обладнання і використання їх за призначенням;
 • аварійно-рятувального обслуговування небезпечних об’єктів;
 • створення об’єктового матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних відновлювальних робіт;
 • здійснення за власні кошти заходів, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

 • розроблення заходів щодо забезпечення техногенної безпеки з урахуванням досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання;

 • фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки;

 • виконання інших завдань і заходів техногенної безпеки з урахуванням вимог чинного законодавства України.

 

 


Navchannia-z-pytan-tekhnohennoi-bezpeky-Zabezpechennia-tekhnohennoi-bezpeky-na-nebezpechnykh-obiektakh-tekhnospektr-servis

 

 

 

 


phone-handset