Замір опору ізоляції

Відповідно до діючих нормативних документів замір опору ізоляції необхідно перевіряти у відповідні строки.

 

 
Норми Розділ, пункт Замір, вимір, випробування Строки
Правила пожежної безпеки в Україні розділ IV, п/п 1.20 Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПУЕ) розділ VІІ, п/п 11.17 Перевірка стану стаціонарного обладнання й електропроводки аварійного, евакуаційного та робочого освітлення Під час уведення в експлуатацію, реконструкції мережі електричного освітлення, надалі - згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, відповідно до таблиць 25 та 27 додатка 1 до цих Правил.
ПУЕ розділ VІІ, п/п 11.17 Випробування та вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів Під час уведення в експлуатацію, реконструкції мережі електричного освітлення, надалі - згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, відповідно до таблиць 25 та 27 додатка 1 до цих Правил.
ПУЕ розділ VІІ, п/п 11.17 Випробування та вимірювання заземлювальних пристроїв Під час уведення в експлуатацію, реконструкції мережі електричного освітлення, надалі - згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, відповідно до таблиць 25 та 27 додатка 1 до цих Правил.
Додаток 2 до ПУЕ Таблиця 48, п.3 Вимірювання опору ізоляції стаціонарних електроплит

1 раз на рік у нагрітому стані плити

Додаток 2 до ПУЕ Таблиця 48, п.4 Вимірювання опору ізоляції кранів та ліфтів 1 раз на рік
Додаток 2 до ПУЕ Таблиця 48, п.5 Опір ізоляції силової й освітлювальної електропроводки в особливо небезпечних приміщеннях 1 раз на рік
Додаток 2 до ПУЕ Таблиця 48, п.5 Опір ізоляції силової й освітлювальної електропроводки в вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах 1 раз на 3 роки
Додаток 2 до ПУЕ Таблиця 48, п.5 Опір ізоляції силової й освітлювальної електропроводки в приміщеннях з масовим перебуванням людей 1 раз на 3 роки
Додаток 2 до ПУЕ Таблиця 48, п.5 Опір ізоляції силової й освітлювальної електропроводки в інших випадках (крім житлових будинків) 1 раз на 6 років
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Додаток Ж, п/п. Ж7.2.2 Вимірювання значення електричного опору ізоляції між електрично не з’єднаними струмопроввідними частинами приймально-контрольног оприладу (ППКП) та між ними і його корпусом на відповідність до вимог технічних умов на цей прилад. 1 раз на 3 роки

 

 

 


Вимір опору ізоляції

 

 

 

 

 

 

 


phone-handset