Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом

Заходи від ураження електричним струмом мають відповідати главі 1.7

«Правил улаштування електроустановок» (далі – ПУЕ).

Небезпечні струмовідні частини електроустановки не мають бути доступними для випадкового прямого дотику.

Доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не мають бути небезпечними як за нормальних умов

(тобто при експлуатації електроустановки за призначенням і без пошкодження), так і за умови одиничного пошкодження.

 

Відповідно до п. 1.7.55 ПУЕ за відсутності пошкодження (нормальний режим) для запобігання ураженню електричним струмом

слід застосовувати окремо або в поєднанні такі заходи захисту:

 • основна ізоляція струмовідних частин;
 • огорожі та оболонки;
 • бар’єри;
 • розміщення поза зоною досяжності;
 • обмеження сили струму дотику в усталеному режимі та електричного заряду.

У разі пошкодження ізоляції для запобігання ураженню електричним струмом слід виконувати окремо або

в поєднанні такі заходи захисту відповідно до п. 1.7.56 ПУЕ:

 • захисне заземлення;
 • автоматичне вимикання живлення;
 • зрівнювання потенціалів;
 • обладнання класу ІІ або з рівноцінною ізоляцією;
 • захисне електричне відокремлення;
 • ізолювальні (непровідні) приміщення, зони, площадки;
 • система безпечної наднизької напруги БННН, система захисної наднизької напруги ЗННН, система функціональної наднизької напруги ФННН;
 • вирівнювання потенціалів.

Заходи захисту від ураження електричним струмом повинні бути достатніми і реалізованими

під час виготовлення електрообладнання або в процесі монтажу електроустановки чи в обох випадках.

Захисне заземлення – це навмисне електричне з'єднання визначеної точки електричної мережі,

металевих не струмоведучих частин електроустановки або обладнання, котрі можуть опинитись під

напругою внаслідок порушення ізоляції із зоною розтікання, яке виконується з метою забезпечення електробезпеки.

 

Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом

 

 


phone-handset