Знаки безпеки. Додаткові знаки

Призначення, форма та колір додаткових знаків повинні відповідати вимогам

ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

ДСТУ ISO 6309:2007 регламентує такі додаткові знаки:

1.Стрілка напрямку на шляхах евакуації

(en: Directional arrow for escape route fr: Fleche directionnelle indiquant un chemin d'evacuation).

Форма і кольори: квадратний або прямокутний знак. Фон: зелений. Символ: білий.

Примітка: Треба використовувати лише разом із знаком № 4 (евакуаційний вихід)

для вказування напрямку до виходу, який можна використовувати в разі надзвичайної ситуації

2.Напрям до місця розташування обладнання для пожежогасіння або пристрою оповіщування

(en: Direction of location of fire-fighting equipment or warning device fr:

Indication de localisation d'un equipement de lutte contre I'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte).

Форма і кольори: Квадратний або прямокутний знак. Фон: червоний. Символ: білий.

Примітка: Треба використовувати лише разом із знаками № 1–3

(пристрій ручного вмикання, звуковий сповіщувач, телефон, що його використовують у разі надзвичайної ситуації)

і № 10–013 (комплект обладнання для пожежогасіння, вогнегасник, пожежна драбина)

для вказування напряму місця розташування обладнання для пожежогасіння або пристроїв оповіщування.

 

 

Знаки безпеки. Додаткові знаки

 

 


phone-handset