Заходи радіаційного та хімічного захисту мають включатися окремими розділами до програм, які передбачають виконання заходів цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов’язаних з можливим викидом у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин.

Де необхідно враховувати заходи радіаційного та хімічного захисту

Згідно з Правилами техногенної безпеки, затвердженими Наказом МВС України 05.11.2018 р. №879, заходи радіаційного та хімічного захисту необхідно враховувати в:

  • аварійних планах об’єктів, де здійснюється практична діяльність, пов’язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями;
  • планах реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем Системи, уся територія або частина території яких належить до зони спостереження АЕС;
  • планах реагування на радіаційні аварії функціональних підсистем Системи.