Хто затверджує та оплачує навчання діям у надзвичайних ситуаціях

Програми проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий),

програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та програми спеціального навчання

(пожежно-технічний мінімум) затверджуються керівниками підприємств, установ та організацій

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444

«Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

 

Керівник підприємства

– суб'єкт управління, зайнятий професійною організаторською діяльністю

в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними

необхідними повноваженнями для прийняття рішень та несе всю повноту відповідальності

за результати роботи очолюваного ним колективу. До числа керівників відносять лінійних

і функціональних керівників організації та її структурних підрозділів.

 

Посадова особа що забезпечує пожежну безпеку на об’єкті

– працівник даного підприємства, фірми, установи, який виконує обов’язки, пов’язані з організацією

забезпечення пожежної безпеки на об’єкті, призначений наказом уповноваженої посадової особи.

 

Порядок затвердження таких програм, організації та контролю їх виконання визначається МВС.

Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту проводяться у порядку, затвердженому МВС.

 

Графіки проведення таких навчань і тренувань затверджуються щороку керівниками підприємств,

установ та організацій і узгоджуються з місцевими органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС.

 

Навчання працюючого населення здійснюється у робочий час за рахунок коштів підприємств, установ та організацій.

 


Хто затверджує та оплачує навчання діям у надзвичайних ситуаціях

 

 


phone-handset