Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки

Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки здійснюється

за індивідуальною формою навчання згідно діючого законодавства.

 

Відповідно до п.8 першої частини статті 20 Цивільного кодексу України до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання

у сфері цивільного захисту належить навчання працівників з питань цивільного захисту,

у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки.

 

 

 


Навчання-керівного-складу,-працівників-з-питань-цивільного-захисту,-у-тому-числі-правилам-техногенної-безпеки-Техноспектр-Сервіс

 

 

 

 

Керівний склад повинен забезпечити:

Проходження в установленому порядку функціонального навчання працівниками відповідно до вимог Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,

діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819;

Проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки за програмами навчання з питань пожежної безпеки з урахуванням вимог

 Порядку затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання, затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 № 935,

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2014 р. за № 1204/25981;

Ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню

у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять,

графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань тощо);

Обладнати в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту

та забезпечити його наповнення навчальними і наочними посібниками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях,

інформаційними стендами з доведення основних заходів, що виконуються підприємством, установою, організацією відповідно до об'єктового плану реагування на надзвичайні ситуації;

Вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення ділянок, споруд,

приміщень для обладнання в них навчальних ділянок, пунктів, класів тощо.


phone-handset