Повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру

 

Відповідно до Правил техногенної безпеки (пункт 5 глави 2 розділу V) у приміщенні диспетчерської (чергової) служби небезпечних об’єктів має зберігатися повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації (додаток 2).

 

 
  Додаток 2
до Правил техногенної безпеки
(пункт 5 глави 2 розділу V)

Форма НС-1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру

№ з/п Вид інформації Зміст інформації Примітка
1 2 3 4
1 Код надзвичайної ситуації (далі - НС) (або загроза її виникнення) та класифікаційна ознака НС    
2 Місце виникнення НС (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)    
3 Початок НС (дата, час) та дата, час доповіді (станом на час, на який складено доповідь)    
4 Закінчення робіт із ліквідації наслідків НС (дата, час)    
5

Характер та масштаби НС (опис НС, причини виникнення; зона НС; кількість осіб, які перебувають у зоні НС; шкода,

заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби завдання шкоди навколишньому природному середовищу тощо)

   
6 Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, урятованих тощо    
7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза в разі можливого розвитку НС (зазначаються розташовані поблизу об’єкти,

для яких є загроза внаслідок розвитку такої події, тощо)

   
8

Сили, які залучаються (залучалися) для ліквідації наслідків НС (кількість осіб, з них працівників ДСНС, одиниць техніки, з них тієї, що належить ДСНС,

інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, добровільних формувань, формувань цивільного захисту

   
9 Потреба в додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)    
10

Стисла характеристика робіт із рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків НС (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт,

їх інтенсивність та строки виконання)

   
11

Оцінка матеріальних збитків, завданих НС (зазначаються відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру,

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2003 року № 862)

   
12 Матеріальні витрати на ліквідацію наслідків НС, тис. гривень    
13 Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість    
14 Посади, прізвища, ініціали керівника робіт із ліквідації наслідків НС та начальника штабу з ліквідації наслідків НС, їх номери телефонів, телефаксів    
15 Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення, номер телефону, телефаксу    
__________
Примітка.
Усне повідомлення надається згідно з пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 цієї форми (за наявності такої інформації).
___ _______________ ______ року  
Виконавець ___________
(підпис)
_________________
(прізвище)
_______________
(телефон)
 


phone-handset