Терміни та визначення понять ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019

У цьому стандарті ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019 вжито терміни та визначення понять, наведені в ISO 17724, а також такі:
3.1 зміст зображення (image content)
Письмовий опис елементів графічного символаабо знака безпекитаїхнього відносного розташування
3.2 референт(referent)
Поняття чи об'єкт, для відображення якого призначено графічний символ
3.3 знак безпеки (safety sign)
Знак, що надає загальне повідомлення щодо стану безпеки, отримане комбінацією кольору та
геометричної формита за допомогою додавання графічного символа дає конкретне повідомлення
щодостану безпеки
3.4 оригінал знак безпеки (safety sign original)
Знак безпеки, з яким пов'язано референт, графічне зображеннята опис застосування
3.5 додатковий знак (supplementary sign)
Знак, який супроводжує інший знак і призначено для надання додаткового роз'яснення.


phone-handset