Вимоги до експлуатації калориферів

Відповідно до пункту 2.25 розділу IV «Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання» НАПБ А.01.001-2014

«Правила пожежної безпеки в Україні» під час експлуатації калориферів необхідно дотримуватися таких вимог:

  • відстань між калориферами і конструкціями з горючих та важкогорючих матеріалів має бути не менше 1,5 м за наявності вогневого або електричного підігріву і не менше 0,1 м, коли теплоносієм є вода або пара;
  • тримати постійно справними контрольно-вимірювальні прилади;
  • не допускати виникнення зазорів між калориферами, а також між калориферними і будівельними конструкціями камер, а виявлені зазори зашпаровувати негорючими матеріалами;
  • систематично проводити пневматичним або гідравлічним способом очищення калориферів від забруднень;
  • стежити за тим, щоб транзитні канали, якими подається нагріте в калорифері повітря, не мали отворів, крім каналів, призначених для подавання повітря у приміщення.
 

Вимоги до експлуатації калориферів

 


phone-handset