Вибухонебезпечна зона – простір всередині обладнання, у приміщенні або навколо зовнішньої установки, у якому є або можуть утворитися вибухонебезпечні суміші.

У приміщенні вибухонебезпечною вважається зона в межах до 5 м по горизонталі і вертикалі від обладнання з якого можливе виділення ГГ (горючі гази) або парів ЛЗР (легкозаймисті рідини).

Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконуються вибір і розміщення електроустановок, залежно від частоти і тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища визначається технологами разом з електриками проектної або експлуатаційної організації.

Клас вибухонебезпечних зон характерних виробництв та категорія і група вибухонебезпечної суміші повинні відображатися в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках виробництв з вибухопожежонебезпеки.

Вибухонебезпечна зона