Вимоги пожежної безпеки до гарячих поверхонь теплових мереж

Вимоги пожежної безпеки до гарячих поверхонь теплових мереж викладені у розділі IV

«Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання» НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

 Гарячі поверхні теплових мереж, розташованих у приміщеннях,

у яких вони можуть створити небезпеку спалахування газів, парів, аерозолів або пилу,

треба ізолювати таким чином, щоб температура на поверхні теплоізольованої конструкції була не менше,

ніж на 20 % нижче температури самоспалахування речовин. Усі гарячі ділянки поверхонь обладнання

і трубопроводів, що розташовані в зоні можливого потрапляння на них легкозаймистих,

горючих або вибухонебезпечних речовин, необхідно покрити металевою обшивкою.

Не допускається експлуатація теплових мереж з просоченою легкозаймистими,

горючими або вибухонебезпечними речовинами теплоізоляцією.

 

Вимоги пожежної безпеки до гарячих поверхонь теплових мереж

 


phone-handset