Національний вступ ДСТУ EN ISO 7010:2019

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 7010:2019

(EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012;

Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016)

«Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки, безпеки», прийнятий методом перекладу,

— ідентичний щодо EN ISO 7010:2012 (версія en)

«Graphical symbols — Safety colours апd safety signs — Registered safety signs)

зі змінами; EN ISO 7010:2012/А1:2014; EN ISO 7010:2012/А2:2014; EN ISO 7010:2012/А3:2014;

EN ISO 7010:2012/ А4:2014; EN ISO 7010:2012/А5:2015; EN ISO 7010:2012/А6:2016, EN ISO 7010:2012/А7:2017, IDT; (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 7010:2009

Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності

(ISO 7010:2003, IDT) та ДСТУ ІSО 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT).

У цьому стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

 

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку,

«Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 7010:2012 та «Передмови» до змін EN ISO 7010:2012/А1:2014; EN ISO 7010:2012/А2:2014;

EN ISO 7010:2012/А3:2014; EN ISO 7010:2012/А4:2014; EN ISO 7010:2012/ А5:2015; EN ISO 7010:2012/А6:2016, EN ISO 7010:2012/А7:2017;

EN ISO 7010:2011/Аmd 1:2012, EN ISO 7010:2011/Аmd 2:2012; EN ISO 7010:2011/Аmd 3:2012; EN ISO 7010:2011/Аmd 4:2013;

EN ISO 7010:2011/Аmd 5:2014; EN ISO 7010:2011/Аmd 6:2014; EN ISO 7010:2011/Аmd 7:2016 як такі,

що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

Тексти змін EN ISO 7010:2012/А1:2014; EN ISO 7010:2012/А2:2014; EN ISO 7010:2012/А3:2014; EN ISO 7010:2012/А4:2014;

EN ISO 7010:2012/А5:2015; EN ISO 7010:2012/А6:2016, EN ISO 7010:2012/ А7:2017,

долучені до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

ISO 3864-1 в Україні прийнято як національний стандарт

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки.

Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT).

ISO 3864-3, ISO 3864-4 та ISO 17724 в Україні не прийнято як національні стандарти.

 

 

 


Національний вступ до ДСТУ ЕN ІSО 7010-2019 Техноспектр-Сервіс

 

 

 

 


phone-handset