Проект заземлення

Проект заземлення - це документ, в якому описаний комплекс технічних заходів, спрямованих на захист людей на об’єкті

від ураження струмом, а також зазначені обладнання, матеріали, їх кількість та розміщення.

 

Відповідно до п/п 7.2. ПУЕ під час здавання в експлуатацію заземлювальних пристроїв електроустановок монтажною організацією повинні бути надані:

  • затверджена проектно-технічна документація на заземлювальні пристрої;
  • виконавчі схеми заземлювальних пристроїв, включаючи для електроустановок на напругу до 1 кВ схеми зрівнювання потенціалів;
  • основні параметри елементів заземлювачів і захисних провідників (матеріал, профіль, лінійні розміри);
  • акти виконання прихованих робіт;
  • протоколи приймально-здавальних випробувань.
 

 


Проекти-заземлення-Техноспектр-Сервіс

 

 

 

:

 


phone-handset