Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння у адміністративно-офісних приміщеннях

Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент,

не повинні використовуватися для господарських, виробничих та інших потреб,

не пов’язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань відповідно

до п/п 3.2 глави 3 розділу V ППБУ.

 

Будинки, приміщення, повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння

відповідно до п/п 3.6 глави 3 розділу V ППБУ.

 

Адміністративні, громадські будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних

(порошкових, водопінних, водяних) вогнегасників з масою заряду 5 кг

і більше відповідно до п. 5 Наказу МВС від 15.01.2018 №25.

 

Необхідно передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасячої речовини 3 кг

і більше: на кожні 20 м2 площі підлоги в офісних приміщеннях з оргтехнікою відповідно

до п. 5 Наказу МВС від 15.01.2018 №25 Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.

 

Вогнегасники повинні бути встановлені

в легкодоступних та видних місцях відповідно до п/п 3.15 глави 3 розділу V ППБУ.

 

Повинно бути забезпечено захист від потрапляння прямих сонячних променів

та дії опалювальних та нагрівальних приладів відповідно до п/п  3.15 глави 3 розділу V ППБУ.

 

Повинно бути проведено технічне обслуговування вогнегасників згідно вимог

п/п 3.17 глави 3 розділу V ППБУ, ДСТУ 4297-2004.

 

Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння необхідно

встановлювати вказівні знаки на видимих місцях на висоті 2-2,5 м

від рівня підлоги відповідно до п/п 3.10 глави 3 розділу V ППБУ, ДСТУ EN ISO 7010:2019.

 

Вогнегасники повинні розміщуватися шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м

від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей,

достатній для її повного відчинення відповідно до п/п 3.10 глави 3 розділу V ППБУ, ДСТУ EN ISO 7010:2019.

 

Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати

20 м відповідно до п/п 3.15 глави 3 розділу V ППБУ.

 

Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати облікові (інвентарні)

номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації відповідно до п/п 3.18 глави 3 розділу V ППБУ.

 

Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати пломби на пристроях

ручного пуску відповідно до п/п 3.18 глави 3 розділу V ППБУ.

 

Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати бирки та маркувальні написи на корпусі,

червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами (п/п 3.18 глави 3 розділу V ППБУ).

 

Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно направляти

на технічне обслуговування відповідно до п/п 3.19 глави 3 розділу V ППБУ.

 

На технічне обслуговування з об’єкта повинно бути одночасно відправлено не більше 50%

вогнегасників від їх загальної кількості відповідно до п/п 3.20 глави 3 розділу V ППБУ.

 

 

 


Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння у адміністративно-офісних приміщеннях

 

 

 

 


phone-handset