Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, не повинні використовуватися для господарських, виробничих та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань відповідно до п/п 3.2 глави 3 розділу V ППБУ.

Будинки, приміщення, повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння відповідно до п/п 3.6 глави 3 розділу V ППБУ.

Адміністративні, громадські будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних, водяних) вогнегасників з масою заряду 5 кг і більше відповідно до п. 5 Наказу МВС від 15.01.2018 №25.

Необхідно передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасячої речовини 3 кг і більше: на кожні 20 м2 площі підлоги в офісних приміщеннях з оргтехнікою відповідно до п. 5 Наказу МВС від 15.01.2018 №25 Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників.

Вогнегасники повинні бути встановлені в легкодоступних та видних місцях відповідно до п/п 3.15 глави 3 розділу V ППБУ.

Повинно бути забезпечено захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів відповідно до п/п  3.15 глави 3 розділу V ППБУ.

Повинно бути проведено технічне обслуговування вогнегасників згідно вимог п/п 3.17 глави 3 розділу V ППБУ, ДСТУ 4297-2004.

Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння необхідно встановлювати вказівні знаки на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги відповідно до п/п 3.10 глави 3 розділу V ППБУ, ДСТУ EN ISO 7010:2019.

Вогнегасники повинні розміщуватися шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення відповідно до п/п 3.10 глави 3 розділу V ППБУ, ДСТУ EN ISO 7010:2019.

Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати 20 м відповідно до п/п 3.15 глави 3 розділу V ППБУ.

Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації відповідно до п/п 3.18 глави 3 розділу V ППБУ.

Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати пломби на пристроях ручного пуску відповідно до п/п 3.18 глави 3 розділу V ППБУ.

Вогнегасники, які експлуатуються, повинні мати бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами (п/п 3.18 глави 3 розділу V ППБУ).

Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно направляти на технічне обслуговування відповідно до п/п 3.19 глави 3 розділу V ППБУ.

На технічне обслуговування з об’єкта повинно бути одночасно відправлено не більше 50% вогнегасників від їх загальної кількості відповідно до п/п 3.20 глави 3 розділу V ППБУ.

Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння у адміністративно-офісних приміщеннях