Перед початком роботи новоутворених підприємств або початоком використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості необхідно зареєструвати декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Якщо всі норми пожежної безпеки дотримані та пожежні ризики зводяться до мінімуму, то вважається, що пожежна безпека об'єкта забезпечена. Для визначення відповідності об'єкту вимогам пожежної безпеки проводиться оцінка протипожежного стану (експертиза) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

До пожежної безпеки об'єктів пред'являються вимоги, які встановлені нормативно-правовими актами. Відповідно до Статті 57 Кодексу цивільного захисту України, об’єкти нерухомості (будівлі, споруди, приміщення та їх частини) повинні мати відповідну документацію, а саме – Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Метою такої експертизи є оцінка відповідності об'єкта правилам і нормам протипожежного захисту та підвищення рівня безпеки громадян.

Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі – оцінка протипожежного стану).

Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.

Декларація подається суб’єктом господарювання до державного адміністратора або центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (дозвільного органу).

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а в разі надсилання рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.

Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її дозвільному органу.

Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та повертає її суб’єкту господарювання для доопрацювання.

Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Ekspertyza-tehnospektr-servis