Шляхи здійснення навчання працівників

Відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444

«Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» навчання працівників на підприємстві,

в установі та організації здійснюється шляхом:

  • курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах або на об’єктах навчально-виробничої бази підприємства, установи та організації;
  • індивідуального навчання, що передбачає вивчення теоретичного матеріалу самостійно та у формі консультацій з керівниками навчальних груп або іншими особами.

Навчальні групи комплектуються переважно з працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

На підприємствах, в установах та організаціях із чисельністю працівників 50 і менше осіб навчання може здійснюватися шляхом проведення інструктажів за програмою

загальної підготовки працівників, які проводяться особами з питань цивільного захисту, призначеними в межах штатної чисельності суб’єкта господарювання.

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки відповідно до пункту 2, розділу ІІ «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 (далі ППБУ).

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки.

Керівник підприємства повинен призначити відповідальних за пожежну безпеку приміщень, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

 

 

Шляхи здійснення навчання працівників

 

 


phone-handset