Що передбачає підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444

«Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях передбачає:

За програмою загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій – вивчення інформації,

що міститься у планах реагування на надзвичайні ситуації,

про дії в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також оволодіння навичками надання першої допомоги потерпілим,

користування засобами індивідуального і колективного захисту;

За програмою спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту,

– ознайомлення з обов’язками, навичками користування та матеріальною частиною техніки,

приладів і табельного майна таких служб і формувань, засобами захисту, вивчення порядку приведення їх у готовність,

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

За програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки –

поглиблення знань з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки,

що за певних обставин можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті підвищеної небезпеки,

та небезпечних речовин, що виготовляються,

переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території;

За програмою пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою,

– підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань,

вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва,

ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі,

оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння;

За програмою прискореної підготовки працівників до дій в особливий період

– навчання способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій,

спричинених застосуванням засобів ураження в особливий період,

що здійснюється підприємствами, установами та організаціями,

які продовжують роботу у воєнний час, і розпочинається одночасно

з уведенням в дію планів цивільного захисту на особливий період.

 

Що передбачає підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

 


phone-handset