Навчальний центр

Розроблені програми навчання Навчального центру ТОВ «ТЕХНОСПЕКТР-СЕРВІС» погоджені з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (Лист ДСНС України від 25.07.2018р. № 26-11334/261) та проходять на високому професійному рівні з використанням відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази.

Навчання проводять досвідчені висококваліфіковані викладачі та фахівці. До навчального процесу запрошуються представники департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ДСНС України, Міністерства Інфраструктури України.

В навчальному центрі проводяться навчання таких напрямків:

  • Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій;
  • Навчання з питань пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;
  • Навчання з питань цивільного захисту посадових осіб підприємств, установ та організацій.

Згідно вимогам «Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444, спеціальне навчання мають пройти:

  • Керівний склад підприємств, установ та організацій і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;
  • Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;
  • Особи, що залучаються підприємствами, установами та організаціями зобов’язані пройти спеціальну підготовку з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
  • Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум);
  • Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.

Відповідно до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (запит: від 08.01.2019 за № 1004839112) ТОВ «ТЕХНОСПЕКТР-СЕРВІС» веде такі види діяльності:

84.25 Діяльність пожежних служб;

85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;

58.11 Видання книг;

58.12 Видання довідників і каталогів;

58.13 Видання газет;

58.14 Видання журналів і періодичних видань;

58.19 Інші види видавничої діяльності;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

63.12 Веб-портали;

71.20 Технічні випробування та дослідження;

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

Проходження навчання з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та пожежно-технічного мінімуму є обов'язковою вимогою для посадових осіб підприємств. Навчальні програми ТОВ «ТЕХНОСПЕКТР-СЕРВІС» дають повний об'єм теоретичних і практичних знань та навиків захисту людей та об'єктів при пожежі.

to top button