Дверi на шляхах евакуації

Дверi евакуацiйних виходiв i дверi на шляхах евакуації повиннi вiдчинятися в напрямку виходу людей з будинкiв

відповідно до пункту 7.2.9 ДБН 8.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

Не нормується напрямок вiдчинення дверей для:

  • квартир у житлових будинках;
  • примiщень з одночасним перебуванням не бiльше, нiж 15 осiб, крiм примiщень категорiй А i Б завибухопожежною та пожежною небезпекою, а також парильних саун;
  • комор і технiчних примiщень площею, не бiльше нiж 200 м2 i без постiйних рабочих мiсць;
  • технiчних поверхiв площею не бiльше, нiж 200 м2, в яких розмiщується тiльки iнженерне обладнаннята або прокладаються iнженернi мережi будинку, i в яких вiдсутнi постiйнi робочi мiсця;
  • балконiв, лоджiй (за винятком дверей, що ведуть до зовнішньої повітряної зони сходових клiток типу Н1)
  • виходiв на площадки сходiв типу С3;
  • санiтарних вузлiв.

Евакуаційні виходи повинні вказуватися на планах евакуації людей на випадок пожежі.

 

Дверi на шляхах евакуації


phone-handset