НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 1. Принципи
проектування знаків безпеки та маркування безпеки
ISO 3864-3 Графічні символи. Кольори безпекита знаки безпеки. Частина 3. Принципи проектування графічних символів для використання у знаках безпеки
ISO 3864-4 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 4. Колориметричні та фотометричні властивості матеріалів знака безпеки
ISO 17724 Графічні символи, Словник.

Національне пояснення до ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019 Техноспектр-Сервіс