Основні принципи здійснення цивільного захисту


Основні принципи здійснення цивільного захисту

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, цивільний захист здійснюється за такими основними принципами:

 

  1. гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров’я та власності;
  2. комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;
  3. пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян;
  4. максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
  5. централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної дисципліни оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб;
  6. гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом;
  7. добровільності – у разі залучення громадян до здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я;
  8. відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту;
  9. виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

 

Цивільний захист — комплекс заходів, які реалізуються на території України в мирний час та в особливий період і спрямовані на захист населення, територій, майна, матеріальних і

культурних цінностей від пожеж, надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню таких ситуацій та небезпечних подій, ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим,

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.

 

 

 


phone-handset