Перевірка роздільних та понижувальних трансформаторів повинна здійснюватись періодично, не рідше 1 разу на 6 місяців.

Роздільні та понижувальні трансформатори повинні проходити перевірку згідно з вимогами ДСТУ ІЕС 60745-1:2010 «Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги» (п.1.20 розділу ІІІ Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.71-13).

Перевірка роздільних та понижувальних трансформаторів Техноспектр-Сервіс