При виникненні пожежі необхідно:

  • оцінити обстановку, виявити, звідки йде небезпека;
  • повідомити про пожежу в пожежну охорону;
  • рухатися у протилежну сторону від вогню до незадимлених сходів або виходу.
При виникненні пожежі