Референти та класифікування знаків безпеки ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019

4 РЕФЕРЕНТИ ТА КЛАСИФІКУВАННЯ ЗНАКІВ БЕЗПЕКИ
4.1 Загальні положення
Короткі характеристикив 4.2 та 4.3 ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019 наводять для полегшення пошуку зареєстрованих

знаків безпеки.
Цей стандарт підтримуватиме електронна база даних.

Індексицієї бази даних використовуватимуть у коротких характеристиках як засоби пошуку кожного зареєстрованого знака безпеки, що має індивідуальний контрольний номер).
4.2 Референт (значення безпеки)
У таблиці 1 ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019 подано список референтів знаків безпеки в алфавітному порядкута зазначено функційні номери.

 

 

 

 


Референти та класифікація знаків безпеки ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019 Техноспектр-Сервіс

 

 

 

 

 

 


phone-handset