Стан утримання систем протипожежного захисту та засобів зв’язку

Адміністративні та офісні приміщення повинні бути обладнані системою пожежної сигналізації відповідно до

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

 

Усі системи протипожежного захисту повинні бути справні і постійно утримуватися в працездатному стані відповідно до

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»

 

В окремо розташованих одноповерхових наземних об'єктах, площа яких незалежно від їх

ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2, система пожежної сигналізації не вимагається

Будівлі для розміщення органів державної  влади

та органів місцевого самоврядування повинні бути обладнані системою пожежної сигналізації

 

Приміщення для зберігання цінних документів, архівів, центрів обробки даних будівлі

для розміщення органів державної  влади та органів місцевого

самоврядування повинні бути обладнані системою пожежогасіння

У приміщеннях з постійним або тимчасовим перебуванням 50 і більше осіб,

які не мають природного освітлення, повинна бути система протидимного захисту

Приміщення, де знаходяться електронно-обчислювальні машини обробки даних та  сервери,

повинні бути обладнані системою пожежної сигналізації та пожежогасіння.

Склад та влаштування елементів системи пожежної

сигналізації повинна відповідати проектній документації

Системи протипожежного захисту повинні працювати цілодобово

За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі

систем протипожежного захисту повинні відноситися до І категорії

 

Повинен бути заключений договір з ліцензованою організацією про підтримання експлуатаційної придатності

системи пожежної сигналізації відповідно до

ДСТУ-Н CEN/TS EN 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14»

Повинен вестись експлуатаційний журнал

План-графік з підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної сигналізації на рік

 

Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних повинні виводитися на пульти

пожежного спостерігання відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

Прилад приймально-контрольний пожежний повинен бути заземлений відповідно до ПУЕ

 

 

 


Стан утримання систем протипожежного захисту та зв’язку Техноспектр-Сервіс

 

 

 

 


phone-handset