Умови розвитку пожежі – це відсутність перешкод вогню, диму через слабкий рівень протипожежного захисту об'єкта:

  • відсутність засобів пожежогасіння та відповідних видів пожежної техніки;
  • відсутність автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежо-гасіння, систем протидимного захисту, оповіщення людей про пожежу;
  • відсутність вогнезахисної обробки (просочення) горючих конструкцій, матеріалів;
  • відсутність протипожежних перешкод, розривів, вогнезатримувальних пристроїв тощо.

 

При відсутності умов розвитку пожежі, вона може виникнути, але не отримати свого подальшого розповсюдження.

Найчастіше на об'єкті ми зустрічаємося з наявністю всіх трьох умов (вершин «трикутника вогню»), але пожежі немає. Це можна пояснити тим, що всі чинники виникнення та розвитку пожежі не з'єднані один з одним і між ними немає певного зв'язку і взаємозалежності.

Там, де багато горючого середовища і є чому горіти – немає джерела запалювання, або там, де є (виникають) джерела запалювання з достатньою енергією – немає їх контакту з горючим середовищем і т.д.

Вогонь зазвичай гаситься при:

  • припиненні доступу кисню до палаючої речовини, матеріалу;
  • охолодженні речовини до температури, при якій вогонь не можливий;
  • видалення горючих матеріалів з вогню.

З цього випливає, що виникнення і продовження горіння можливо при певному кількісному співвідношенні горючої речовини (палива) і кисню (повітря), а також при певній температурі і теплової енергії джерела запалювання.

Оцінка протипожежного стану об’єктів є основним документом для отримання Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки підприємцям і організаціям будь-якої форми власності; визначення страхового платежу при страхуванні майна від пожеж; захисту керівника  від неправомірних дій пожежного інспектора; визначення реального (фактичного) стану пожежної безпеки на об’єкті.

Перелік вимог, які викладені у конспекті лекцій, необхідні для проведення експертної оцінки протипожежного стану адміністративно-офісних приміщень.

Умови розвитку пожежі