Умови розвитку пожежі

Умови розвитку пожежі

– це відсутність перешкод вогню,

диму через слабкий рівень протипожежного захисту об'єкта:

  • відсутність засобів пожежогасіння та відповідних видів пожежної техніки;
  • відсутність автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежо-гасіння, систем протидимного захисту, оповіщення людей про пожежу;
  • відсутність вогнезахисної обробки (просочення) горючих конструкцій, матеріалів;
  • відсутність протипожежних перешкод, розривів, вогнезатримувальних пристроїв тощо.

При відсутності умов розвитку пожежі, вона може виникнути,

але не отримати свого подальшого розповсюдження.

 

Найчастіше на об'єкті ми зустрічаємося з наявністю всіх трьох умов

(вершин «трикутника вогню»), але пожежі немає.

 

Це можна пояснити тим, що всі чинники виникнення

та розвитку пожежі не з'єднані один з одним

і між ними немає певного зв'язку і взаємозалежності.

 

Там, де багато горючого середовища і є чому горіти – немає джерела запалювання,

або там, де є (виникають) джерела запалювання

з достатньою енергією – немає їх контакту з горючим середовищем і т.д.

 

Вогонь зазвичай гаситься при:

  • припиненні доступу кисню до палаючої речовини, матеріалу;
  • охолодженні речовини до температури, при якій вогонь не можливий;
  • видалення горючих матеріалів з вогню.

З цього випливає, що виникнення і продовження горіння можливо

при певному кількісному співвідношенні горючої речовини (палива) і кисню (повітря),

а також при певній температурі і теплової енергії джерела запалювання.

 

Оцінка протипожежного стану об’єктів

є основним документом для отримання

Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки підприємцям і організаціям будь-якої форми власності;

визначення страхового платежу при страхуванні майна від пожеж;

захисту керівника  від неправомірних дій пожежного інспектора;

визначення реального (фактичного) стану пожежної безпеки на об’єкті.

 

Перелік вимог, які викладені у конспекті лекцій,

необхідні для проведення експертної оцінки протипожежного стану адміністративно-офісних приміщень.

 

 
 


phone-handset