Умови розвитку пожежі – це відсутність перешкод вогню, диму через слабкий рівень протипожежного захисту об'єкта:

  • відсутність засобів пожежогасіння та відповідних видів пожежної техніки;
  • відсутність автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежо-гасіння, систем протидимного захисту, оповіщення людей про пожежу;
  • відсутність вогнезахисної обробки (просочення) горючих конструкцій, матеріалів;
  • відсутність протипожежних перешкод, розривів, вогнезатримувальних пристроїв тощо.

 

Для повноти розкриття даної теми читайте також статтю про Умови виникнення горіння.

При відсутності умов розвитку пожежі, вона може виникнути, але не отримати свого подальшого розповсюдження.

Найчастіше на об'єкті ми зустрічаємося з наявністю всіх трьох умов (вершин «трикутника вогню»), але пожежі немає. Це можна пояснити тим, що всі чинники виникнення та розвитку пожежі не з'єднані один з одним і між ними немає певного зв'язку і взаємозалежності.

Там, де багато горючого середовища і є чому горіти – немає джерела запалювання, або там, де є (виникають) джерела запалювання з достатньою енергією – немає їх контакту з горючим середовищем і т.д.

Вогонь зазвичай гаситься при:

  • припиненні доступу кисню до палаючої речовини, матеріалу;
  • охолодженні речовини до температури, при якій вогонь не можливий;
  • видалення горючих матеріалів з вогню.

З цього випливає, що виникнення і продовження горіння можливо при певному кількісному співвідношенні горючої речовини (палива) і кисню (повітря), а також при певній температурі і теплової енергії джерела запалювання.

Оцінка протипожежного стану об’єктів є основним документом для отримання Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки підприємцям і організаціям будь-якої форми власності; визначення страхового платежу при страхуванні майна від пожеж; захисту керівника  від неправомірних дій пожежного інспектора; визначення реального (фактичного) стану пожежної безпеки на об’єкті.

Перелік вимог, які викладені у конспекті лекцій, необхідні для проведення експертної оцінки протипожежного стану адміністративно-офісних приміщень.

Умови розвитку пожежі