Відстань від кабелів до горючих матеріалів

Відповідно до НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»:

 Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито,

до місць відкритого зберігання (розміщення)

горючих матеріалів повинна бути не менше 1 метра.

У разі відкритого прокладання незахищених проводів

та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань

від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна становити

не менше 0,01 метра. У разі неможливості забезпечити вказану відстань

провід (кабель) слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу,

який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 метра.

 

У разі прихованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати

від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу,

що підтверджується актом проведення прихованих робіт.

 

 

Відстань від кабелів до горючих матеріалів

 

 


phone-handset