Вимірювання значення електричного опору ізоляції між гальванічно незв’язаними колами ППКП та оповіщувачів (наприклад, колами живлення, контролю, управління, сигналізації тощо), між кожним з зазначених кіл та доступними для доторкання металевими неструмопровідними частинними (корпусом тощо) на відповідність вимогам нормативних документів та/або  технічної документації виробника необхідно виконувати 1 раз на 3 роки відповідно п. 5.9.1.7 ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності.

Вимірювання опору ізоляції пожежної сигналізації та оповіщування Техноспектр-Сервіс