Вимоги пожежної безпеки до електрообладнання у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах

Вимоги пожежної безпеки до електрообладнання у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах викладені

в НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

 Електрообладнання може застосовуватися у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах лише за

умови відповідності їх рівня вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) класу зони.

Слабострумові внутрішні електромережі у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах,

а також по горючих основах повинні виконуватися відповідно до ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01 до внутрішніх електромереж.

Над вибухонебезпечними зонами будь-якого класу (як у приміщеннях, так і в зовнішніх вибухонебезпечних установках)

не допускається розміщувати електрообладнання без засобів вибухозахисту та прокладати електропроводи і кабелі над цими зонами способами,

що не допускаються у вибухонебезпечних зонах відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01.

 На електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апарати та обладнання, встановлені у вибухонебезпечних або

пожежонебезпечних зонах, повинні бути нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними стандартами.

У приміщеннях категорій А, Б, В за вибухопожежною та пожежною небезпекою має бути забезпечено дотримання вимог

електричної іскробезпеки згідно з ГОСТ 12.4.124-83

"ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования".

 

Вимоги пожежної безпеки до електрообладнання у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах


phone-handset