Вимоги до інструменту ручного електромеханічного

Вимоги до інструменту ручного електромеханічного зазначені у ДСТУ EN 60745-1:2014

"Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки Частина 1. Загальні вимоги",

який вийшов на заміну ДСТУ IEC 60745-1:2010.

Пов'язані міжнародні нормативні документи: EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010,EN 60745-1:2009/AC:2009

Вимоги до інструменту ручного електромеханічного охорона праці нормативна база техноспектр-сервіс

phone-handset