Загальні вимоги пожежної безпеки до електроустановок

Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання викладені в НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

 Експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів,

затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017

(далі  – ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09 січня 1998 року № 4,

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

 Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту повинні відповідати класу зони згідно з ПУЕ,

мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.

 

 

 


Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання

 

 

 

 


phone-handset