Заходи техногенної безпеки, що мають відображатися у посадових інструкціях, обов’язках працівників

Заходи техногенної безпеки, наведені у Правилах техногенної безпеки, затвердженими Наказом МВС України 05.11.2018 р. №879, відображаються у посадових інструкціях, обов’язках працівників та включають, зокрема:

  • вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки, у тому числі заборони дій, що можуть призвести до виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єкті;
  • навчання діям в умовах виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного характеру;
  • оповіщення чергових аварійно-рятувальних служб та керівництва об’єкта про аварію (надзвичайну ситуацію техногенного характеру);
  • маршрути виходу до безпечних місць збору у випадку виникнення аварії (надзвичайної ситуації техногенного характеру);
  • залучення основних технічних засобів, що використовуватимуться для локалізації або ліквідації наслідків аварії (надзвичайної ситуації техногенного характеру), у тому числі у разі виникнення пожежі;
  • використання ЗІЗ ОД або колективних засобів захисту, що застосовуються під час викиду (виливу) небезпечних хімічних речовин;
  • надання індивідуальної домедичної допомоги постраждалим;
  • вимоги щодо організації спостереження за розвитком аварії (надзвичайної ситуації техногенного характеру), збору та передання інформації про її розвиток, у тому числі про оцінку масштабів аварії (надзвичайної ситуації техногенного характеру), зони розповсюдження та ін.
 

Заходи техногенної безпеки, що мають відображатися у посадових інструкціях, обов’язках працівників


phone-handset