Зареєстровані знаки безпеки ДСТУ EN ISO 7010:2019

У таблиці 1 ДСТУ EN ISO 7010:2019 наведено звіт референтів (тобто значення безпеки)

знаків безпеки в алфавітному порядку та зазначено функційні номери.

У таблицях 3-7 ДСТУ EN ISO 7010:2019 наведено оригінали знаків безпеки

однакового розміру 70 мм з кутовими познаками для забезпечення точного збільшення

або зменшення масштабування. Зображення знаків показано без країв для того,

щоб забезпечити послідовне масштабування під час відтворювання,

незважаючи на те, що їхні краї можуть бути корисними для досягнення контрастності

й яскравості між знаком безпеки та його фоном, коли його встановлюють або відображають.

Знаки безпеки має бути відтворено точно так, як показано в таблицях3--7 ДСТУ EN ISO 7010-2019.

Проте певну графічнузміну допустимо, коли потрібно враховувати культурні відмінності

або спеціальні форми застосування, за умови збереження оригінального значення та розуміння знака безпеки.

Послідовне відтворення та використання цих знаків безпеки призведе

до поступового покращення їхнього ступеня розуміння на міжнародному рівні.

Якщо орієнтація графічного символа несуттєва для його значення,

графічний символ може бути відтворено у дзеркальній формі.

Для заборонних знаків важливо, щоб панель заборони не загороджувала важливі деталі графічного символа.

Примітка.

Графічний символ є повним зображенням, що містить усі елементи графічного символа, як показано в зареєстрованому знаку безпеки.

Якщо зареєстрований знак безпеки недоступний для позначення певного бажаного значення,

значення має бути отримано або розробленням нового знака безпеки,
який відповідає принципам про
ектування ISO 3864-1 та ISO 3864-3,

або використанням відповідного загального знака(ISO 7010-М001, -Р001, -W001)

разом з додатковою інформацією щодо безпеки.

 


Зареєстровані знаки ДСТУ ЕN ІSО 7010:2019 Техноспектр-Сервіс

 
 


phone-handset