Навчання з охорони праці. Газопостачання (ДБН В.2.5-20:2018)

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» встановлюють вимоги проектування при:

  • новому будівництві,
  • реконструкції,
  • капiтальному ремонті,
  • технічному переоснащенні

наявних систем газопостачання, що забезпечують споживачів природним газом із надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також скрапленими вуглеводневими газами (СВГ) із надлишковим тиском не більше 1,6 МПа.

До складу систем газопостачання входять:

  • газопроводи і споруди систем газопостачання населених пунктів (включаючи міжселищні газопроводи, розподільні газопроводи, внутрішньоквартальні газопроводи і вводи), газопроводи до підприємств, теплових електростанцій (ТЕС), котельних;
  • газопроводи та газове обладнання промислових і сільськогосподарських підприємств, ТЕС, котельних, підприємств комунального і побутового обслуговування населення, житлових будинків і громадських будинків;
  • газорегуляторні пункти (ГРП), газорегуляторні пункти блокові (ГРПБ), шафові газорегуляторні пункти (ШГРП), газорегуляторні установки (ГРУ), підземні газорегуляторні пункти (ПГРП), змішувальні установки;
  • газонаповнювальні станції (ГНС) і пункти (ГНП), проміжні склади балонів (ПСБ), стаціонарні автомобільні газозаправочні станції (АГЗС) і пункти (АГЗП), резервуари установки, групові та індивідуальні газобалонні установки (ГБУ і ІГБУ), випарні та змішувальні установки СВГ.
Газопостачання (ДБН В.2.5-20:2018) Техноспектр-Сервіс
to top button